To je stran na kateri so objavljene povezave do video vsebin in prispevkov o poskusih taljenja železove rude po postopkih izpred 2500 let. Dodano je še nekaj prispevkov o drugih zanimivih temah.
Podatke gosti web stran DECOP

Video zapisi o poskusih taljenja skupine Štalca


Natančni opisi naših poskusov (Železne niti)

Opisi poskusa ZN15.pdf
Opisi poskusa ZN16.pdf
Opisi poskusa ZN19.pdf

 Prispevki o Štalci in okolici (Železne niti)

ZN10 Štalca stara železarska naselbina.pdf
ZN11 Štalca, halštatska naselbina.pdf
ZN11 Kočevnik pri Kališah.pdf
ZN12 Pisni zgodovinski viri o Štalci.pdf
ZN12 Arheološke ostaline pod Ratitovcem.pdf
ZN12 Sledi mezeolitskih lovcev na Ratitovcu.pdf
ZN13 Pred 2500 leti so na Štalci že kovali železo.pdf
ZN14 Spodnji bajer v Železnikih.pdf
ZN14 Plavž.pdf
ZN12 Plavž raziskava objekta 2014.pdf